Ambulante hulpverlening aan Poolse en Oost-Europese individuen en gezinnen is onze specialiteit.


Voor gemeenten en/of (zorg)instellingen verzorgen we cultuur sensitieve ambulante hulpverlening  aan Oost-Europese  individuen en  (multi problem) gezinnen.
In opdracht van diverse gemeenten en (zorg)instellingen bieden we sinds 2016 ambulante hulpverlening op locatie aan in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en Limburg.

Wij bieden hulpverlening aan in het:

Pools
Nederlands
Engels

Onze dienstverlening wordt in het kader van de WMO / Jeugdwet / PGB in Nederland uitgevoerd.

Wachttijden

De huidige wachttijd is:

WMO/begeleiding kort- per direct
WMO/begeleiding intensief - ong. 1 maand
Jeugdcasus/begeleiding- ong. 1 maandHulp aan Poolse gezinnen en Jeugdigden

Hulp aan Polen (oost-Europeanen), Poolse gezinnen en jeugdigen

De impact van een migratieverleden, taalbarrière en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vraagt om een cultuursensitieve benadering. Enerzijds maken communicatieproblemen en/of cultuurverschillen het moeilijk voor hulpverleners of instanties om tijdig kwetsbare volwassenen en jeugdigen te signaleren en te bereiken. Anderzijds hebben zij moeite met het vinden van aansluiting bij de Nederlandse maatschappij. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding aan Oost-Europese individuen, gezinnen en jeugdigen in de eigen moedertaal en leveren daarbij trajecten op maat: 

 • Individuele begeleiding van volwassenen (23-99), jongvolwassenen (18-23) en  jongeren (0-18).
 • Begeleiding van gezinnen met meervoudige en complexe problemen.


Begeleiding van Poolse gezinnen en Jeugdigden

Individuele begeleiding

De cliënt krijgt ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op het vergroten van praktische en sociale vaardigheden met betrekking tot zelfredzaamheid. De begeleiding richt zich op gebieden als financiën, werk/opleiding, tijdsbesteding, relaties, gezondheid, ADL en netwerk. Samenwerking vindt plaats met voor de cliënt belangrijke steunfiguren en instanties. 

Voorbeelden van begeleiding:

 • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden.
 • Dag- en weekstructuur aanbrengen.
 • Netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/scholing/dagbesteding en ondersteuning bij het behouden ervan.
 • Ondersteunen bij diverse contacten. Bijvoorbeeld met familie, buurtbewoners, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.
Jeugdhulp

 • Opvoedingsondersteuning
 • Traumaproblematiek
 • Huiselijk geweld
 • Hechtingsproblematiek
 • Advies en hulp bij echtscheiding
 • Omgangbegeleiding
 • Ontwikkelingsstoornis bij jeugdigen: ADHD, autisme, angst-paniek, depressie, PTSS
Ambulante hulpverlening - Poolse hulpverlening

Begeleiding van gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het gezin krijgt ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op:

 

 • Gezinssysteem en individuele problematiek.
 • Het vergroten van praktische, sociale en opvoedvaardigheden.
 • Verbinding binnen het gezin en netwerkversterking.
 • Specifieke problematiek, als psychische en/of verslavingsproblemen.
 • Veiligheid.
 • Samenwerking met voor het gezin/de cliënt belangrijke instanties.
 • Verwijzing naar een meer passend hulpaanbod (behandeling i.p.v. begeleiding).

 

Voorbeelden van begeleiding:

 

 • (Opvoed)ondersteuning in de thuissituatie.
 • Gezinsgesprekken gericht op samenwerking en communicatie.
 • Individuele begeleiding gericht op individuele hulpvragen.
 • Een interventie als het inzetten van intensieve thuisbegeleiding.

 

*Aanmelding vindt plaats op verwijzing vanuit de gemeente.

Begeleiding aan Poolse gezinnen, begeleiding aan oost-europse gezinnen

Wat doen wij nog meer?

 • Begeleiding aan Nederlandse gezinnen.
 • Begeleiding aan Oost-Europese (Russische en Oekraïense) cliënten en gezinnen.
 • Begeleiding van cliënten met een licht verstandelijke beperking.
 • Ondersteuning in de schuldhulpverlening of administratie en praktische zaken.
 • Presentaties binnen uw organisatie op het gebied van interculturele hulpverlening en interculturele communicatie.
 • Wij geven passend en praktisch advies wanneer er binnen uw organisatie sprake is van een hulpvraag op het gebied van interculturele communicatie.Polon begeleiding en Coaching - Poolse hulpverlening

Onze missie

"It's a beautiful thing when a career and passion come together"-.
Daarom zetten wij ons 100% in voor alle cliënten en opdrachtgevers. Ons doel is ten alle tijden de cultuur- en taalbarriere zo laag mogelijk te houden en onze cliënten te begeleiden naar een zelfstandig leven. 

Polon Begeleiding & Coaching, Hulp aan poolse gezinnen

Meer Informatie?

Neem contact op en ontdek wat we voor u kunnen doen.