Cultuur sensitieve hulpverlening Poolse gezinnen

Cultuur sensitieve ambulante hulpverlening

Voor gemeenten en/of (zorg)instellingen  verzorgen we cultuur sensitieve ambulante hulpverlening. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding aan Polen en  Poolse gezinnen in de eigen moedertaal en leveren kostenbesparend maatwerk.

De impact van een migratieverleden, taalbarriere en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vragen om een cultuursensitieve aanpak. Enerzijds maken communictieproblemen en/of cultuurverschillen het moeilijk voor hulpverleners of signaleringsinstanties om tijdig kwetsbare gezinnen te bereiken. Anderzijds hebben diezelfde gezinnen moeite met het aansluiten in een andere maatschappij. 

Module ‘Ex-partners’

 

De module ‘Ex-partners’ is een ondersteuningsprogramma voor ouders, die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. In samenspraak met verwijzer en ouders volgt er een passend aanbod, waarbij ouders samen met begeleiding gaan werken aan een afronding van de scheiding. Maatwerk staat daarbij centraal en naar gelang de behoefte wordt de intensiteit van de hulp aangepast. Een goede verbinding en korte lijnen met voor de ouders (en hun kinderen) belangrijke personen en instanties is daarbij van belang. 

 

Ouders krijgen ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op:

 

 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Afspraken maken
 • Handelen in het belang van de kinderen
 • Reorganisatie van ouderschap
 • Reorganisatie van huishouden
 • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
 • Stabiele woonomgeving, huisvesting
 • Netwerk opbouwen en onderhouden
 • Individuele hulpvragen
 • Samenwerking met voor het gezin/de cliënt belangrijke instanties
 • Verwijzing naar een meer passend hulpaanbod (behandeling i.p.v. begeleiding)

 

Voorbeelden van begeleiding:

 

 • Oudergesprekken gericht op samenwerking en communicatie.
 • Oudergesprekken gericht op een veilig opvoedklimaat voor de kinderen. 

 

*Aanmelding vindt plaats op verwijzing vanuit de gemeente.


Presentaties en Workshops

Wij bieden presentaties en workshops aan gemeenten en/of (zorg)instellingen. Hierin wordt besproken wat de  cultuurverschillen zijn en bieden we tools  om hiermee om te gaan.

Dit bieden we voor de:

 • Poolse cultuur
 • Oekraïense cultuur
Voorlichtingen

Wij bieden voorlichtingen aan Polen en  Poolse gezinnen in de eigen moedertaal.

Er worden de volgende voorlichtingen gegeven :

 • Nieuw in Nederland
 • Alleenstaande ouders
 • Verslaving/geweld
 • Sociaal netwerk opbouwen