Cultuur sensitieve hulpverlening Poolse gezinnen

Cultuur sensitieve ambulante hulpverlening

Voor gemeenten en/of (zorg)instellingen  verzorgen we cultuur sensitieve ambulante hulpverlening. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiding aan Polen en  Poolse gezinnen in de eigen moedertaal en leveren kostenbesparend maatwerk.

De impact van een migratieverleden, taalbarriere en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vragen om een cultuursensitieve aanpak. Enerzijds maken communictieproblemen en/of cultuurverschillen het moeilijk voor hulpverleners of signaleringsinstanties om tijdig kwetsbare gezinnen te bereiken. Anderzijds hebben diezelfde gezinnen moeite met het aansluiten in een andere maatschappij. 

Module ‘Ex-partners’

 

De module ‘Ex-partners’ is een ondersteuningsprogramma voor ouders, die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. In samenspraak met verwijzer en ouders volgt er een passend aanbod, waarbij ouders samen met begeleiding gaan werken aan een afronding van de scheiding. Maatwerk staat daarbij centraal en naar gelang de behoefte wordt de intensiteit van de hulp aangepast. Een goede verbinding en korte lijnen met voor de ouders (en hun kinderen) belangrijke personen en instanties is daarbij van belang. 

 

Ouders krijgen ondersteuning binnen de eigen leefomgeving gericht op:

 

 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Afspraken maken
 • Handelen in het belang van de kinderen
 • Reorganisatie van ouderschap
 • Reorganisatie van huishouden
 • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
 • Stabiele woonomgeving, huisvesting
 • Netwerk opbouwen en onderhouden
 • Individuele hulpvragen
 • Samenwerking met voor het gezin/de cliënt belangrijke instanties
 • Verwijzing naar een meer passend hulpaanbod (behandeling i.p.v. begeleiding)

 

Voorbeelden van begeleiding:

 

 • Oudergesprekken gericht op samenwerking en communicatie.
 • Oudergesprekken gericht op een veilig opvoedklimaat voor de kinderen. 

 

*Aanmelding vindt plaats op verwijzing vanuit de gemeente.


Remote ondersteuning

Wij bieden remote ondersteuning voor gemeenten en of zorginstellingen wanneer deze gelegen zijn buiten ons werkgebied.  
De regio's waar wij dit in bieden zijn: Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel, Groningen, Drente, Flevoland, Utrecht & Friesland.

Deze ondersteuning bieden wij via:

 • Microsoft Teams
 • Zoom
 • Beeldbellen (Facetime & Whatsapp)
 • Telefonisch
Beedigde tolkdiensten Pools

Beëdigde tolkdiensten / Polon Translations


Wij leveren beëdigde tolkdiensten op ERK-Niveau C1 en bezitten hiervoor de nodige certificering. Daarnaast leveren we ook niet beëdigde tolkdiensten en vertalingen. 


Meer informatie